MagnusJohansson's content

Title Type Link to edit content Post date
Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende Biblio 6th August 2012
Helse og atferdsendring Biblio 6th August 2012
När förändring är svårt : att hantera motstånd med motiverande samtal Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor Biblio 6th August 2012
Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal MI Biblio 6th August 2012
Utvärdering av motiverande samtal på apotek Biblio 6th August 2012
Dialog istället för föreläsning : motiverande samtal kring livsstilsfärändring Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal - för vad? Av vem? Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal vid övervikt och fetma Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring Biblio 6th August 2012
MET-manualen : en klinisk forsknings- och behandlingsmanual i motivationshöjande arbete för behandlare med alkohol- och drogmissbrukande klienter Biblio 6th August 2012
Motivationshöjande samtal i skolan : att motivera och arbeta med elevers förändring Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek Biblio 6th August 2012
Motivational interviewing in theory and practice Biblio 6th August 2012
Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri Biblio 6th August 2012
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården : mat och dryck, munhygien, fluor, tobaksbruk Biblio 6th August 2012
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan : skolmotivation, samtal om livsstil, utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal Biblio 6th August 2012
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk Biblio 6th August 2012
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling Biblio 6th August 2012
Introduktion till motiverande samtal : en handledning för skolhälsovården Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual Biblio 6th August 2012
Handbok i motiverande samtal - MI : teori, praktik och implementering : samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll Biblio 6th August 2012
Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor Biblio 6th August 2012
Go to top