Utvärdering av motiverande samtal på apotek

TitleUtvärdering av motiverande samtal på apotek
Publication TypeBook
2005
AuthorsOckander, M, Söderlund, LL
Folkhälsovetenskapligt centrum
Linköping
eng
Language: 
Swedish
Go to top