Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter

TitleMotiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter
Publication TypeBook
2009
Statens folkhälsoinstitut
Östersund
eng
978-91-7257-659-9
Motiverande samtal
Language: 
Swedish
Go to top