Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor

Go to top