Bibliography

Found 1232 results
Author Keyword Title [ Type(Desc)] Year
Book
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Knifström E. Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2011. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf
Ortiz L. När förändring är svårt : att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Fields AE. Paradigm shifts and corporate change – All on board?: Motivational interviewing in the business world. Vancouver, WA: Hollifield Associates; 2006.
Fields AE. Resolving patient ambivalence: A five session motivational interviewing intervention. Vancouver, WA: Hollifield Associates; 2006.
Wolf S. Retaining addicted and HIV infected clients in treatment services. VDM Verlag; 2009.
Johansson K, Wirbing P. Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Stockholm: Natur och Kultur; 2005.
Walters ST, Baer JS. Talking with college students about alcohol: Motivational strategies for reducing abuse. New York: Guilford Press; 2005.
Hibbard J, Lawson K, Moore M, Wolever R. Three pillars of health coaching: Patient activation motivational interviewing and positive psychology. Manasquan, NJ: Healthcare Intelligence Network; 2010.
Fuller C, Taylor P. A toolkit of motivational skills: Encouraging and supporting change in individuals. 2ndnd ed. New York: Wiley; 2008.
Ockander M, Söderlund LL. Utvärdering av motiverande samtal på apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2005.
Book Chapter
Nunes EV. Addiction treatment in context. In: Levounis P, Arnaout B Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. pp. 1-9. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-001&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Solhkhah R, Gaveras G. Adolescents. In: Levounis P, Arnaout B Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. pp. 195-205. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-013&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Spirito A, Lewander W. Brief motivational interventions, cognitive-behavioral therapy, and contingency management for youth substance use disorders. In: Clinical manual of adolescent substance abuse treatment. Clinical manual of adolescent substance abuse treatment. Arlington, VA: American Psychiatric; 2011. pp. 213-237. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-21811-009&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Rojas M, Braun-Courville D, Nucci-Sack A, Diaz A. Brief motivational interventions for adolescent health promotion in clinical settings. In: DiClemente RJ, Santelli JS, Crosby RA Adolescent health: Understanding and preventing risk behaviors. Adolescent health: Understanding and preventing risk behaviors. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2009. pp. 493-510. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-04826-024&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Dean HY, Touyz SW, Rieger E, Thornton CE. Can motivational enhancement therapy improve a cognitive behaviourally based inpatient program for eating disorders?. In: Einstein DA Innovations and advances in cognitive behaviour therapy. Innovations and advances in cognitive behaviour therapy. Bowen Hills, Australia: Australian Academic Press; 2007. pp. 171-183. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2008-08568-013&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Miller WR, Sovereign GR. The check-up: A model for early intervention in addictive behaviors. In: Miller WR, Nathan PE, Marlatt GA Addictive behaviors: Prevention and early intervention. Addictive behaviors: Prevention and early intervention. Lisse, Netherlands: Swets & Zeitlinger; 1989. pp. 219-231. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1990-97071-013&site=ehost-live&scope=site
Westra HA, Arkowitz H. Combining motivational interviewing and cognitive-behavioral therapy to increase treatment efficacy for generalized anxiety disorder. In: Sookman D, Leahy RL Treatment resistant anxiety disorders: Resolving impasses to symptom remission. Treatment resistant anxiety disorders: Resolving impasses to symptom remission. New York, NY: Routledge; 2010. pp. 199-231. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-01290-007&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Hunter CL, Goodie JL, Oordt MS, Dobmeyer AC. Common behavioral and cognitive interventions in primary care: Moving out of the specialty mental health clinic. In: Hunter CL, Goodie JL, Oordt MS, Dobmeyer AC Integrated behavioral health in primary care: Step-by-step guidance for assessment and intervention. Integrated behavioral health in primary care: Step-by-step guidance for assessment and intervention. Washington, DC: American Psychological Association; 2009. pp. 31-53. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-01874-003&login.asp&site=ehost-live&scope=sitehttp://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=2009-01874-003

Pages

Go to top