Bibliography

Found 344 results
Author Keyword Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
Book
Forsberg L, Berglind O, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Berglind O. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6486/Motiverande%20samtal-far-handled-webb.pdf
Ortiz L. Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2009. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Alkohol%20och%20droger/Motiverande%20samtal%20f%c3%b6r%20barmorskor%202009.1.pdf
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Anon. Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg L-L. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Barth T, Nasholm C. Motiverande samtal – MI. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Knifström E. Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2011. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf
Book Chapter
Hanner J. Maintenance. In: Levounis P, Arnaout B Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. pp. 103-113. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-007&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Goldstein MG, DePue J, Kazura A, Niaura R. Models for provider-patient interaction: Applications to health behavior change. In: Shumaker SA, Schron EB, Ockene JK, McBee WL The handbook of health behavior change. 2ndnd ed. The handbook of health behavior change. New York, NY: Springer; 1998. pp. 85-113. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1998-06388-004&site=ehost-live&scope=site
Tolin DF, Maltby N. Motivating treatment-refusing patients with obsessive-compulsive disorder. In: Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. New York, NY: Guilford Press; 2008. pp. 85-108. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-004&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Miller WR, Sanchez VC. Motivating young adults for treatment and lifestyle change. In: Howard GS, Nathan PE Alcohol use and misuse by young adults. Alcohol use and misuse by young adults. Notre Dame, IN : University of Notre Dame Press; 1994. pp. 55-81. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1994-98680-004&site=ehost-live&scope=site
Gatchel RJ. Motivation issues. In: Gatchel RJ Clinical essentials of pain management. Clinical essentials of pain management. Washington DC: American Psychological Association; 2005. pp. 175-196. Available from: 10.1037/10856-007http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2004-18396-007&site=ehost-live&scope=site
Jackson P. Motivational enhancement in group therapy. In: Reading B, Weegmann M Group psychotherapy and addiction. Group psychotherapy and addiction. Philadelphia, PA: Whurr; 2004. pp. 59-80. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2004-19410-005&login.asp&site=ehost-live&scope=sitehttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470713549.ch5/summary
Harris S, Tober G. Motivational enhancement therapy for smoking cessation in primary care: A case study. In: Tober G, Raistrick D Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. New York, NY: Routledge; 2007. pp. 174-183. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-01082-011&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Tober G. Motivational enhancement therapy in the UK Alcohol Treatment Trial. In: Tober G, Raistrick D Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. New York, NY: Routledge; 2007. pp. 163-173. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-01082-010&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Moyers TB. Motivational interviewing. In: Sorensen JL, Rawson RA, Guydish J, Zweben JE Drug abuse treatment through collaboration: Practice and research partnerships that work. Drug abuse treatment through collaboration: Practice and research partnerships that work. Washington, DC: American Psychological Association; 2003. pp. 139-150. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2003-04575-009&login.asp&site=ehost-live&scope=sitehttp://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=2003-04575-009

Pages

Go to top