Bibliography

Found 1232 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Rau J, Petermann F. [Motivational readiness for chronic pain patients]. Schmerz [Internet]. 2008 ;22:209-217. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=18357471
Hanson M, Gutheil IA. Motivational strategies with alcohol-involved older adults: Implications for social work practice. Social Work [Internet]. 2004 ;49:364-372. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15281691
Scales R, Miller JH. Motivational techniques for improving compliance with an exercise program: Skills for primary care clinicians. Current Sports Medicine Reports [Internet]. 2003 ;2:166-172. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12831657
Schneider RJ, Casey J, Kohn R. Motivational versus confrontational interviewing: A comparison of substance abuse assessment practices at employee assistance programs. Journal of Behavioral Health Services and Research [Internet]. 2000 [cited *1];27:60-74. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=10695241
Enea V, Dafinoiu I. Motivational/solution-focused intervention for reducing school truancy among adolescents. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies [Internet]. 2009 [cited *2];9:185-198. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-18360-006&login.asp&site=ehost-live&scope=siteeneavioleta@yahoo.com
Viner RM, Christie D, Taylor V, Hey S. Motivational/solution-focused intervention improves HbA1c in adolescents with Type 1 diabetes: A pilot study. Diabetic Medicine [Internet]. 2003 [cited *2];20:739-742. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12925054
Pengchit W, Walters ST, Simmons RG, Kohlmann W, Burt RW, Schwartz MD, Kinney AY. Motivation-based intervention to promote colonoscopy screening: An integration of a fear management model and motivational interviewing. Journal of health psychology. 2011 .
Denissen K, Van Bilsen H. Motivationele milieu therapie. Tijdschrift voor Psychotherapie [Internet]. 1987 ;13:128-138. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1989-73206-001&site=ehost-live&scope=site
Lundgren M, Lökholm K. Motivationshöjande samtal i skolan : att motivera och arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Forsberg L, Berglind O, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Berglind O. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6486/Motiverande%20samtal-far-handled-webb.pdf
Ortiz L. Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2009. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Alkohol%20och%20droger/Motiverande%20samtal%20f%c3%b6r%20barmorskor%202009.1.pdf
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Anon. Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg L-L. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Barth T, Nasholm C. Motiverande samtal – MI. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf

Pages

Go to top