Bibliography

Found 344 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Ortiz L. Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2009. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Alkohol%20och%20droger/Motiverande%20samtal%20f%c3%b6r%20barmorskor%202009.1.pdf
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Anon. Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg L-L. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Barth T, Nasholm C. Motiverande samtal – MI. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Knifström E. Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2011. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf
Costanza ME, Luckmann R, White MJ, Rosal MC, LaPelle N, Cranos C. Moving mammogram-reluctant women to screening: A pilot study. Annals of Behavioral Medicine [Internet]. 2009 [cited 3];37:343-349. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=19517203
Channon SJ, Huws-Thomas MV, Rollnick S, Hood K, Cannings-John RL, Rogers C, Gregory JW. A multicenter randomized controlled trial of motivational interviewing in teenagers with diabetes. Diabetes Care [Internet]. 2007 [cited *1];30:1390-1395. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=17351283
Anton RF, Pettinati H, Zweben A, Kranzler HR, Johnson B, Bohn MJ, McCaul ME, Anthenelli R, Salloum I, Galloway G, et al. A multi-site dose ranging study of nalmefene in the treatment of alcohol dependence. Journal of Clinical Psychopharmacology [Internet]. 2004 [cited *1];24:421-428. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15232334
Carroll KM, Martino S, Ball SA, Nich C, Frankforter T, Anez LM, Paris M, Suarez-Morales L, Szapocznik J, Miller WR, et al. A multisite randomized effectiveness trial of motivational enhancement therapy for Spanish-speaking substance users. Journal of Consulting and Clinical Psychology [Internet]. 2009 [cited *1];77:993-999. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-17643-020&login.asp&site=ehost-live&scope=sitekathleen.carroll@yale.eduhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792592/pdf/nihms148584.pdf
Naar-King S, Parsons JT, Murphy D, Kolmodin K, Harris DR. A multisite randomized trial of a motivational intervention targeting multiple risks in youth living with HIV: Initial effects on motivation, self-efficacy, and depression. Journal of Adolescent Health [Internet]. 2010 [cited *1];46:422-428. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=20413077

Pages

Go to top