Bibliography

Found 121 results
Author [ Keyword(Asc)] Title Type Year
Filters: Type is Book  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Psychotherapy
Engle DE, Arkowitz H. Ambivalence in psychotherapy: Facilitating readiness to change. New York: Guilford Press; 2006 p. 240 p.
Personlig utveckling
Ortiz L, Lindblad N. Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal MI. Stockholm: Natur och kultur; 2008.
Övervikt-- psykologiska aspekter
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Narrativ terapi
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Motiverande samtal
Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal - MI : teori, praktik och implementering : samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll. Stockholm: Natur & kultur; 2010. Available from: http://www.nok.se/handbokmi
Ortiz L. Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2009. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Alkohol%20och%20droger/Motiverande%20samtal%20f%c3%b6r%20barmorskor%202009.1.pdf
Forsberg L, Berglind O, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Berglind O. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6486/Motiverande%20samtal-far-handled-webb.pdf
Ortiz L. När förändring är svårt : att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Holm Ivarsson B, Ortiz L, Wirbing P, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling. Stockholm: Gothia; 2010.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Pages

Go to top