Stockholm, Sweden Grundutbildning inkl. kodning

Ceans MI-utbildning riktar sig till personer i människovårdende yrken som vill förbättra sin samtalsstil i samtal som syftar till att stimulera och motivera en annan person till förändring.

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att stärka en persons egen motivation till förändring. Den är mycket användbar där en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Den har idag ett brett stöd i forskningen.

Grundutbildningen i motiverande samtal omfattar tre heldagar samt kodning med individuell återkoppling från MICLab. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk grund i MI. Under utbildningen får deltagarna spela in ett samtal i sitt dagliga arbete som kodas utifrån metoden och deltagarna får individuell återkoppling.

Utbildningen hålls av legitimerad psykoterapeut och legitimerad psykolog som har stor erfarenhet av MI i behandling av många psykologiska och sociala problem. Utbildningen har ett särskilt fokus på arbete med unga, samsjuklighet och substansbruksproblematik.

 

Datum: 22-23 mars samt den 19 april 2017 tid: 09:00 till 16:30

AttachmentSize
File prospekt_grund.docx13.04 KB
Location: 
Hammarby Kajgata 12, 120 30 Stockholm, Sweden
Category title: 
Introductory
Coding
Cost: 
7500
Event language: 
Swedish
Summary: 
Grundutbildning med kodning, unga, samsjuklighet, substansbruk
Date: 
22 Mar 2018 - 9:00am to 23 Mar 2018 - 6:00pm
Go to top