LiriaOrtiz

LiriaOrtiz's picture

MI Trainer Presentation

Ms
Liria
Ortiz
Psychologist
Business Information
Business name: 
Liria Ortiz
Address line 1: 
www.liriaortiz.com
Town/City: 
Stockholm
Country: 
Sweden
Contact Information
Email address: 
liria.ortiz@gmail.com

More About Me

About Me

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är verksam inom sitt utbildningsföretag, är privatpraktiserande psykoterapeut och handledare och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva handböcker inom MI (motiverande samtal) anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige. Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi. Hon är också med i flera expertpaneler, på Insidan i Dagens Nyheter, förening Ensamma mammor och Psykologförbundets nätplatsen Psykologiguiden.

Hon är författare till många böcker om motiverande samtal, bland annat: När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009 och MI i arbete med våld i nära relationer, Gothia Fortbildning, 2013.

 

Service Information
Services offered: 
Introductory Training
Intermediate training
Advanced training
Supervision
Coaching
Area of practice: 
Health
Addiction
Trainer Statement

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är verksam inom sitt utbildningsföretag, är privatpraktiserande psykoterapeut och handledare och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva handböcker inom MI (motiverande samtal) anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige. Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi. Hon är också med i flera expertpaneler, på Insidan i Dagens Nyheter, förening Ensamma mammor och Psykologförbundets nätplatsen Psykologiguiden.

Hon är författare till många böcker om motiverande samtal, bland annat: När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009 och MI i arbete med våld i nära relationer, Gothia Fortbildning, 2013.

Training Interests
Training language 1: 
Swedish
Training language 2: 
Spanish

History

Member for
13 years 1 month
Go to top