KateKlokkerholm

KateKlokkerholm's picture

MI Trainer Presentation

Mrs
Kate
Klokkerholm
Lærer/Vejleder - Teacher/Councellor
Business Information
Town/City: 
København/Copenhagen
Country: 
Denmark

More About Me

About Me

Jeg har arbejdet professionelt med MI siden 2014 som vejleder i Københavns Kommune, med borgere der ønsker at trække sig fra kriminalitet for at få et normalt liv med arbejde og familie. 

I 2018 deltog jeg i TNT i Grenå, Danmark og er allerede begyndt at formidle MI - i første omgang til mine kolleger i den enhed jeg arbejder i, EKI, Enheden for Kriminalpræventive indsatser: https://www.kk.dk/exit-fra-kriminalitet. Men også til kolleger i den arbejdsplads, hvor jeg er ansat, UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, København: http://uu.kk.dk/.

I 2017 tog jeg et diplommodul i MI hos DUALOG ved Bente Malig, medlem af MINT og fik her for alvor bloid på tanden til at gå videre med MI.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har efterfølgende videreuddannet mig i forskellige emner inden for undervisning og vejledning på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, uden dog at færdiggøre nogle hele uddannelser. For mig har det vigtigste altid været at gå i 'livets skole', privat såvel som arbejdsmæssigt og med MI, fandt jeg den metode, der binder det hele sammen. En grundlæggende tilgang til andre mennesker, som jeg kan stå inde for helt personligt og som passer rigtig godt til de værdier jeg selv er bærer af og en kommunikationsform, der er hjælpsom for de mennesker, der har brug for en hjælpende hånd, som jeg møder på min vej.   

I mange år har jeg arbejdet med uddannelse og vejledning af unge og voksne og det er den erfaring jeg bringer med, når jeg underviser kolleger i MI.

..............

I have worked professionally with MI since 2014 as a councellor in the municipality of Copenhagen, working with citizens who want to leave their criminal way of living to replace it with a normal life with work and family.

In 2018 I joined the TNT in Grenå, Denmark, and has already started to communicate MI - first to my colleauges in the unit I'm working in EKI, Enheden for Kriminalpræventive indsatser: https://www.kk.dk/exit-fra-kriminalitet. But also to colleagues in the workingplace, where I am employed, UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, København: http://uu.kk.dk/.

In 2017 I joined a diploma in MI at DUALOG, Bente Malig, MINT-member and after I had even more appetite for MI.

Way back I was a trained as a teacher and afterwords I have educated myself in different topics related to teaching and counselling, Danmish School of Education, witout finishing any complete degree. I always found it important to join The School of Life, both privately and professionally, and with MI, I found the medthod that binds it all together. A basic approach to other people, which I personally vouch for and suits the values that I carry with me and a form af communication which is helpfull to the people who need a helping hand.   

For many years I have been working with teaching and counselling both young people and adults and it is this experience I bring with me, when I communicate MI to my colleagues.

Training Interests
Begynder og mellemniveau - Introductory and intermediate training
Training language 1: 
Danish
Training language 2: 
English

History

Member for
8 months 1 week
Go to top