Bibliography

Found 1 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Type is Book and Author is Johansson, Kjell  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Go to top