Bibliography

Found 67 results
Author Keyword Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Type is Book  [Clear All Filters]
2010
Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal - MI : teori, praktik och implementering : samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll. Stockholm: Natur & kultur; 2010. Available from: http://www.nok.se/handbokmi
Levounis P, Arnaout B. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Mason PG, Butler CC. Health behavior change: A guide for practitioners. 2ndnd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2010 p. 240.
Matulich B. How to do motivational interviewing: A guidebook for beginners. Kindle Edition: www.amazon.com; 2010.
Holm Ivarsson B, Ortiz L, Wirbing P, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan : skolmotivation, samtal om livsstil, utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B, Sjögren K. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården : mat och dryck, munhygien, fluor, tobaksbruk. Stockholm: Gothia; 2010.
Dart MA. Motivational interviewing in nursing practice: Empowering the patient. Sudbury, MA: Jones & Bartlett; 2010.
Söderlund LL. Motivational interviewing in theory and practice. Linköping: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University; 2010. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-60330
Naar-King S, Suarez M. Motivational interviewing with adolescents and young adults. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2010.
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg L-L. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Hibbard J, Lawson K, Moore M, Wolever R. Three pillars of health coaching: Patient activation motivational interviewing and positive psychology. Manasquan, NJ: Healthcare Intelligence Network; 2010.

Pages

Go to top