Bibliography

Found 1 results
Author [ Keyword(Desc)] Title Type Year
Filters: Keyword is Övervikt-- psykologiska aspekter  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Övervikt-- psykologiska aspekter
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Go to top