Bibliography

Found 1 results
Author Keyword Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is O and Author is Ockander, Marlene  [Clear All Filters]
Book
Ockander M, Söderlund LL. Utvärdering av motiverande samtal på apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2005.
Go to top