Bibliography

Found 5 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is S and Author is Söderlund, Lena Lindhe  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Söderlund LL. Motivational interviewing in theory and practice. Linköping: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University; 2010. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-60330
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
U
Ockander M, Söderlund LL. Utvärdering av motiverande samtal på apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2005.
Go to top