Bibliography

Found 67 results
Author Keyword Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Type is Book  [Clear All Filters]
Book
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Knifström E. Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2011. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf
Ortiz L. När förändring är svårt : att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Fields AE. Paradigm shifts and corporate change – All on board?: Motivational interviewing in the business world. Vancouver, WA: Hollifield Associates; 2006.
Fields AE. Resolving patient ambivalence: A five session motivational interviewing intervention. Vancouver, WA: Hollifield Associates; 2006.
Wolf S. Retaining addicted and HIV infected clients in treatment services. VDM Verlag; 2009.
Johansson K, Wirbing P. Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Stockholm: Natur och Kultur; 2005.
Walters ST, Baer JS. Talking with college students about alcohol: Motivational strategies for reducing abuse. New York: Guilford Press; 2005.
Hibbard J, Lawson K, Moore M, Wolever R. Three pillars of health coaching: Patient activation motivational interviewing and positive psychology. Manasquan, NJ: Healthcare Intelligence Network; 2010.
Fuller C, Taylor P. A toolkit of motivational skills: Encouraging and supporting change in individuals. 2ndnd ed. New York: Wiley; 2008.
Ockander M, Söderlund LL. Utvärdering av motiverande samtal på apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2005.

Pages

Go to top