Bibliography

Found 67 results
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Type is Book  [Clear All Filters]
2001
Barth T, Bortveit T, Prescott P. Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal; 2001.
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.

Pages

Go to top