Bibliography

Found 344 results
Author Keyword Title [ Type(Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
Book Chapter
Tolin DF, Maltby N. Motivating treatment-refusing patients with obsessive-compulsive disorder. In: Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. New York, NY: Guilford Press; 2008. pp. 85-108. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-004&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Goldstein MG, DePue J, Kazura A, Niaura R. Models for provider-patient interaction: Applications to health behavior change. In: Shumaker SA, Schron EB, Ockene JK, McBee WL The handbook of health behavior change. 2ndnd ed. The handbook of health behavior change. New York, NY: Springer; 1998. pp. 85-113. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1998-06388-004&site=ehost-live&scope=site
Hanner J. Maintenance. In: Levounis P, Arnaout B Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. pp. 103-113. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-007&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Book
Forsberg L, Forsberg K, Knifström E. Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende : en praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2011. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf
Skillborg S. Motiverande samtal vid övervikt och fetma. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2004. Available from: http://www.lio.se/Enheter/Fhvc/Rapporter/Dok/Motiverande_samtal_vid_overvikt.pdf
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Söderlund LL, Johansson K. Motiverande samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland; 2006.
Jansson M, Larsson M, Pantzar M. Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar : handledning till tidningen Fimpa nu! - bli rök och snusfri. Stockholm: Cancerfonden; 2005.
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Rosengren DB. Motiverande samtal - MI : en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006. Available from: http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
Barth T, Nasholm C. Motiverande samtal – MI. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Ortiz L, Klappenbach A, Sahlberg L-L. Motiverande samtal med ungdomar : stöd vid rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Motiverande%20samtal%20med%20ungdomar%202010.14.pdf
Anon. Motiverande samtal i primärvården : kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Nederfeldt L, Fredin S. Motiverande samtal - för vad? Av vem?. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2010.
Ortiz L. Motiverande samtal för barnmorskor : stöd vid rådgivning om alkoholvanor. Solna: Karolinska institutets folkhälsoakademi; 2009. Available from: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Alkohol%20och%20droger/Motiverande%20samtal%20f%c3%b6r%20barmorskor%202009.1.pdf
Forsberg L, Forsberg K, Berglind O. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : studiehandledning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6486/Motiverande%20samtal-far-handled-webb.pdf
Forsberg L, Berglind O, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf
Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Lundgren M, Lökholm K. Motivationshöjande samtal i skolan : att motivera och arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Botelho R. Motivational practice: Promoting healthy habits and self-care of chronic diseases. 2ndnd ed. Rochester, NY: MHH Publications; 2004.
Naar-King S, Suarez M. Motivational interviewing with adolescents and young adults. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2010.
McNamara E. Motivational interviewing: Theory, practice and applications with children and young people. Ainsdale, England: Positive Behaviour Management; 2009 p. 234.
Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press; 1991. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1991-98398-000&site=ehost-live&scope=site

Pages

Go to top