Bibliography

Found 4 results
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Type is Book and Author is Lars Forsberg  [Clear All Filters]
2001
Forsberg L. Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD); 2001.
Go to top