Bibliography

Found 1 results
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is U and Author is Ockander, Marlene  [Clear All Filters]
2005
Ockander M, Söderlund LL. Utvärdering av motiverande samtal på apotek. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum; 2005.
Go to top